term and condition (ข้อกำหนดและเงื่อนไข)

term and condition (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ทางเรา royaleevents.org มีเงื่อนไขการใช้บริการที่ผู้ใช้งานควรทราบและปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้บริการเป็นประสบการณ์ที่มีความสนุกและปลอดภัย นี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

term and condition ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการจากเรา

1.ข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้

การเข้าถึงและการใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้

2.อายุผู้ใช้

การเข้าถึงและการใช้บริการของเราสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น

3.ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วนในกระบวนการลงทะเบียน

4.ความเป็นส่วนตัว

ทางเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม

5.การใช้บริการ

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น การเดิมพัน การฝากถอนเงิน และขั้นตอนการชำระเงิน

6.ความรับผิดชอบส่วนบุคคล

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้และข้อมูลการเข้าถึงส่วนบุคคล

7.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ทีมงานของเราอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการเมื่อมีความจำเป็น และการใช้บริการต่อจากการปรับเปลี่ยนถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่

8.ความรับผิดชอบ

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการใช้บริการและการใช้บริการ และทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

9.ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต

10.การยุติสัญญา

ทั้งนี้เราสงวนสิทธิ์ในการยุติสัญญากับผู้ใช้ที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้บริการของเว็บพนันแสดงถึงความยินยอมของคุณต่อเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้ การรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้จะช่วยให้การใช้บริการเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขและปลอดภัย